Share

https://www.online-toolz.com/tools/text-binary-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Chuyển đổi văn bản sang nhị phân

Công cụ này chuyển đổi từ văn bản sang nhị phân và ngược lại

Văn bản sang nhị phân

Nhập văn bản

Đầu ra nhị phân

Nhị phân sang văn bản

Converts from Binary to Text

Nhập nhị phân

Văn bản xuất


Hệ thống số nhị phân, hoặc hệ thống số cơ sở 2, đại diện cho các giá trị số sử dụng hai ký hiệu, 0 và 1. Cụ thể hơn, hệ cơ số 2 thông thường là một ký hiệu vị trí với radx là 2. Do việc thực hiện đơn giản trong mạch điện tử kỹ thuật số sử dụng cổng logic, hệ thống nhị phân được sử dụng nội bộ bởi tất cả các máy tính hiện đại.

Source: Wikipedia
AKA:

binary translator, text2binary, chuỗi, cơ sở 2, nhị phân sang ascii, nhị phân sang tiếng anh, dịch nhị phân sang văn bản, từ để nhị phân