Share

https://www.online-toolz.com/tools/unicode-html-entities-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Chuyển đổi thực thể Unicode sang HTML

Chuyển đổi từ Unicode sang thực thể HTML Ví dụ: عربى để عربnote:HTML Entites là số thập phân

Văn bản Unicode

Thực thể HTML

Unicode Entities to Text Converter

Converts from HTML Entities to Unicode Text

Example : عربى to عربى

Note :HTML Entites are in decimal numbers

Thực thể HTML

Văn bản Unicode
AKA:

Văn bản, HTML, thực thể, bộ chuyển đổi, mã hóa, ký tự, thoát, giải mã, unescape, unicode, utf8, ascii