Share

https://www.online-toolz.com/tools/xml-json-convertor.php

Facebook Share Twitter Share

Chuyển đổi XML sang JSON

Dễ dàng chuyển đổi giữa hai định dạng được sử dụng nhiều nhất (JSON và XML)

Chuyển đổi XML sang JSON

Nhập liệu XML

Đầu ra JSON

Chuyển đổi JSON sang XML

Converts from JSON to XML

Đầu vào JSON

Đầu ra XML
AKA:

XML, JSON, Convertor, mã hóa, ký tự, dịch, giải mã, json converter trực tuyến